Astacin, rødfarget pigment som blant annet finnes i krepsdyr. Astacin finnes sammen med astaxantin og dannes fra astaxantin ved oksidasjon. Astacin betraktes ikke som et naturprodukt. Kjemisk formel C40H48O4.