Assosiativ relasjon, relasjon mellom emner basert på sammenheng, vanligvis av psykologisk eller ontologisk karakter. Eksempler på slike relasjoner finnes oftest som influerende, kausale, instrumentale eller genetiske relasjoner. I indekseringsspråk kan slike relasjoner uttrykkes ved hjelp av forskjellige metoder. Assosiative relasjoner vises oftest ved bruk av emneordslister eller tesauri via henvisningskoder, men noen klassifikasjonsskjema byr også på slike muligheter.