Assosiabel, forenlig; selskapelig; følsom for påvirkning.