Associate professor er i USA tittelen til en universitetslærer på det mellomste professornivå. De tre professornivåene er assistant, associate og full professor). Tilsvarende tittel i Norge er førsteamanuensis eller førstelektor.