Assistent, (til assistanse), medhjelper, underordnet yrkesutøver, f.eks. bibliotekassistent. Assistent kan også inngå i yrkesbenevnelsen for mer avanserte funksjoner, f.eks. assistentlege.