Assermenterte prester, de prester som under den franske revolusjon hadde avlagt ed (serment)til forfatningen.