Assai, meget, temmelig; brukes som forsterkning av tempo- eller foredragsbetegnelse.