Uttale av en språklyd med en h-lignende pustelyd. I norsk vil ofte lukkelyder som p, t og k følges av en slik lyd (postaspirasjon), og i noen dialekter fins også en tilsvarende pustelyd før lukkelyden (preaspirasjon). Se også aspirat.