Askesuger, insektart i familien sugere, Psyllidae. Det voksne insektet er 2–3 mm langt med to par klare taklagte vinger, og den har evne til å sprette som en loppe. Larvene som er dekket av hvit voksull, suger på bladene av ask. Saftsugingen medfører at bladkantene, ofte også bladspissen, ruller seg sammen mot undersiden, sveller opp og blir avfarget med rødfiolette årer. Forekommer ganske vanlig.