Askegallmygg, brukes om to myggarter i familien gallmygg, Cecidomyiidae, som lever på bladene av ask. Både voksne og larver er 2–3 mm lange. Larvene til arten Dasineura fraxini er årsak til at midtnerven på undersiden svulmer opp til én eller flere cm lange galler. Larvene til Dasineura fraxinea lever i bladkjøttet, og skaden viser seg på oversiden som 0,4–0,8 cm store flekker, først grønnaktige, senere brune med mørkt midtfelt. Begge artene opptrer kun sporadisk.