Asfaltbetong, asfaltdekke som består av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 6 % bitumen. Det anvendes som slitelag på veier med middels til stor trafikk, og er et av de mest anvendte asfaltdekker. Se asfaltdekker.