Ascogonium, hunnlig gametangium (kjønnsorgan) hos sekksporesoppene.