Asbestkeramikk, forhistorisk keramikk, magret med mineralet asbest. Forekommer allerede i kamkeramiske kulturer, men finnes også i bronsealderen. Forekommer over hele Nordkalotten og i Norge sørover til Stad.