Asantehene, tradisjonell hersker (konge) over ashanti-folket i det nåv. Ghana. Uten formell makt har asantehene fortsatt stor innflytelse i sitt område og over sitt folk. Sete i Kumasi i det sentrale Ghana.