Artist, kunstner; person som opptrer på sirkus o.l.