Artilleriflyging, har til oppgave å oppdage og angi mål for artilleriet og å observere og lede dets skyting. Observasjon foregår fra området over og bak egne fremste linjer. Som artilleriobservasjonsfly (OP-fly) nyttes lette en- eller toseters fly.