Arsenider er kjemiske forbindelser som formelt sett bygger på arsen-anionet As3-. Et eksempel er galliumarsenid, med kjemisk formel GaAs.