Frihetsstraff etter den militære straffelov. Husarrest eller vaktarrest, jfr militær straffelov §§ 15–17. Den som er satt i militær arrest kan pålegges å utføre ordinære militære tjenesteplikter. På folkemunne kalt kakebu.