Armcojern, handelsbetegnelse (fra Armco Co., USA) på teknisk ren-jern fremstilt i martinovn. Normalt inneholder det fra 0,01 til 0,03 % karbon. Brukes til strømførende skinner for jernbanedrift og til kjerner i elektromagneter.