Armarium, rustkammer; i middelalderen også: bokskap, boksal.