Arkegon, archegonium, det hunnlige forplantningsorganet hos moser, karsporeplanter og nakenfrøete. Det er flaskeformet med en øvre smalere del, halsen, og en nedre utvidet del, buken; veggen består av et enkelt cellelag. I buken ligger den hunnlige kjønnscellen, eggcellen. Når arkegonet er modent for befruktning, åpner det seg i spissen; halsen er da fylt av en slimmasse, som også trer litt ut av åpningen og oppfanger spermatozoidene og leder dem ned til eggcellen. Befruktningen skjer når eggcellen opptar en spermatozoide og smelter sammen med den.