Argusfisker, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Kroppen er skiveformet og ofte med øyeflekker. Stikk fra ryggfinnene kan være giftig. Brakkvannsfisker som holder til i flodmunninger og kystfarvann rundt India, Indonesia og Australia. Den vanligste akvariefisken er grønn argusfisk, Scatophagus argus.