Argumenta bilateralia, argumenter som kan brukes både for og imot en sak.