Argentum, sølv; argentum vivum, kvikksølv. Argenti nitras, sølvnitrat, se lapis.