arbeidslivskriminalitet i transport

Artikkelstart

Arbeidslivskriminalitet er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen».

Faktaboks

Også kjent som

a-krim

I transport

Bruk av underleverandører, i noen tilfeller i flere ledd, fører til at transportselskaper (oppdragsgiveren) kan miste kontroll over hvem som faktisk utfører et oppdrag. Manglende kontroll skaper et uønsket handlingsrom for useriøse og kriminelle aktører i bransjen.

Transportbransjen regnes som niende største bransje målt i antall bedrifter og antall sysselsatte på landsbasis. I Oslo og Akershus er det registrert rundt 7000 aktive virksomheter med bransjekodene «Godstransport på vei», «Flyttetransport» og «Andre post- og budbiltjenester». De ulike bransjekodene som omfatter transport, innbefatter både lastebiler og varebiler. Mange av transportforetakene har mellom null og fire ansatte, og over halvparten er organisert som enkeltpersonforetak (eier og sjåfør er samme person).

Eksempler på arbeidslivskriminalitet i transport:

  • Foretak oppgir ikke omsetning og ansatte sjåfører mottar ikke innberettet lønn
  • Foretak innbetaler ikke merverdiavgift, arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk
  • Fiktiv fakturering der foretak ønsker å unndra skatter- og avgifter, kombinert med kontant avlønning, uten av dette fremgår av eget regnskap
  • Sjåfører utfører transportoppdrag i samme periode som de mottar trygdeytelser
  • Reell rolleinnehaver ønsker å være skjult for offentligheten, og foretaket registreres med en rolleinnehaver uten innflytelse på foretaket

Arbeidstilsynet har avdekket at virksomheter som driver ulovlig har gjerne ansatte uten lovlig opphold i Norge, ansatte som benytter falske opplysninger til myndighetene og har farlige bo- og arbeidsplasser. Seriøse bedrifter taper i konkurransen med slike virksomheter. Det er ikke uvanlig at bedrifter som blir tatt av myndighetene for sin ulovlige virksomhet og må stenge virksomheten, kommer tilbake i andre bedrifter med tilsvarende virksomhet. Med nytt firmanavn og ny adresse fortsetter den ulovlige virksomheten som før.

Organiseringen av oppdrag medfører at vareeier inngår avtale om varelevering med et transportforetak. Transportforetaket har ikke egne ansatte sjåfører, men har inngått rammeavtaler med flere underleverandører. Underleverandørene har ofte få eller ingen ansatte. Avstanden mellom vareeier og underleverandører som utfører transportoppdraget gjør at det er vanskelig å kontrollere den som i realiteten utfører transportoppdraget.

Gjennom avtaler mellom transportforetak (oppdragsgiver) og underleverandør kan man ha en klausul som forhindrer underleverandøren å videreføre oppdraget til tredjepart uten avtale.

Politiet, NAV, Tollvesenet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet samarbeider om å avdekke slike forhold. Myndighetene har etablert egne samlokaliserte kontorer i arbeidet mot ulovlig næringsvirksomhet. Kontorene holder til i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tønsberg og Oslo.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg