Arbeidskontor, offentlig serviceinstitusjon som blant annet har til oppgave å formidle kontakt mellom arbeidssøkende og arbeidsgiver; se arbeidsformidling.