Arbeidsfysiologi, spesialfelt innenfor arbeidsforskning og fysiologi, har til hovedformål å undersøke hvordan kroppen fungerer under forskjellige former for arbeid (og under hvile) og å peke på hvordan arbeidet (særlig kroppsarbeid) kan utføres mest mulig rasjonelt, fysiologisk sett.