Arbeids- og velferdsforvaltningen ble etablert som ny etat, Nav, fra 1. juli 2006 med hjemmel i egen lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. Regjeringen Bondevik la våren 2005 frem forslag til ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) og fikk Stortingets tilslutning til det.

Etaten er organisert med et direktorat i Oslo og egen representasjon (Nav-kontor) i alle fylker og kommuner. Ved etableringen ble Aetat (arbeidsmarkedsetaten) og trygdeetaten med Rikstrygdeverket nedlagt. Dette innebar at forvaltningen av trygder, arbeidsformidling og attføring blir samlet. I tillegg til arbeidsoppgavene fra disse virksomhetene har den nye etaten i samarbeid med kommunene også ansvar for økonomisk sosialhjelp etter sosialtjenesteloven. Oppbyggingen av den nye etaten skjedde gradvis og var gjennomført april 2011. Et hovedformål med reformen var å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på sosiale ytelser. En annen hensikt var at forvaltningen skulle tilpasses bedre til brukernes behov, slik at det ble enklere å finne frem til de rette formene for hjelp og at brukerne fikk færre tjenestemenn å forholde seg til.

    Foreslå endringer i tekst

    Foreslå bilder til artikkelen

    Kommentarer

    Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

    Du må være logget inn for å kommentere.