Arbeidets risiko, uttrykk som stammer fra en bemerkning Umberto 1 lot falle etter å ha sluppet unna et attentat: Det er en av de hendelser min profesjon fører med seg. Sitatet blir gjerne gjengitt på fransk: Ce sont les risques du métier.