Arbeidervernnemnd, nemnd som etter den tidligere arbeidsmiljøloven av 1977 skulle opprettes i hver kommune med det formål å bedre arbeidsmiljøet i kommunen i samarbeid med arbeidstilsynet. Ordningen fungerte lite tilfredsstillende. Den ble derfor gjort til en frivillig sak for kommunene i 1985 og opphevet i 1995.