Arbeiderhøyskoler, skoler opprettet særlig med tanke på å gi ungdom fra arbeiderklassen teoretiske kunnskaper og organisasjonstrening med sikte på å delta i organisasjonsarbeid og offentlig politisk virksomhet. I Norge ble det 1939 opprettet to arbeiderhøyskoler: Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker og Sørmarka i Ski (nå kurssenter for LO).