Arapesh, (navnet betyr 'menneske' eller 'venn'), folkegruppe i provinsen East Sepik i det nordøstlige Papua Ny-Guinea. Sammen med to andre grupper fra samme øy, mundugumur og tchambuli (chambri), ble de studert av den amerikanske antropologen Margaret Mead i årene 1931–33. Undersøkelsen gjaldt ulikheter mellom gruppene i temperament og kjønnsroller, lagt frem i avhandlingen Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935). Etter utstrakt misjonsvirksomhet er det lite igjen av arapeshenes kultur slik Mead beskrev den. Voldsomme kamper mellom japanske og australske styrker under den annen verdenskrig medførte dessuten at de fleste arapeshene flyttet ut av sine tradisjonelle områder.