Aranda, aranta, arunta, samlenavn for ca. et dusin ulike grupper av nomadiske jegere og sankere spredt i sentrale og nordøstlige deler av Australia. Flere av gruppene er nå utdødd eller har mistet tidligere kulturelle særtrekk. Arandaene har gitt navn til et komplisert slektskaps- og ekteskapssystem som har voldt antropologer hodebry, og deres myter og ritualer har spilt en stor rolle i teorier om religionenes opprinnelse. De har neppe noen gang omfattet mer enn ca. 3000 mennesker. Antallet er etter en periode med høy dødelighet nå stigende, og de har fått anerkjent enkelte landrettigheter.