Arakidonsyre er en flerumettet omega-6-fettsyre. Arakidonsyre er oppbygd av en kjede på 20 karbonatomer med 4 dobbeltbindinger (C20:4, Ω-6). Arakidonsyre kan dannes fra linolsyre og kan omdannes videre i organismen til eikosanoider som leukotriener og prostaglandiner, som har en rekke biologiske virkninger på ulike celletyper. Arakidonsyre finnes blant annet i fisk og skalldyr.