Aprille, eller vollbakke, på en festning en kjørerampe fra festningens indre terreng og opp til vollgangen, det vil si området bak brystvernet.