Apprehensjon, tilegnelse; oppfatning, erkjennelse; frykt. Verb: apprehendere.