Applaus, bifall ytret ved håndklapp, tilrop eller på annen måte. Håndklapp ble brukt av de gamle grekere og romere. Hos romerne brukte man også å svinge med tøystrimler og vifte med togaen. Verb: applaudere.