Hunds evne til å lystre tilrop og kommando; se også appellmerke.