Fellesbetegnelse for sanseinntrykk som det ikke kan påvises noen fysisk årsak til, f.eks. hallusinasjoner, vardøger (opplevelse av at noe skjer før det virkelig skjer), gjenferd, ut-av-kroppen-fenomen.