Apostille, randbemerkning, tillegg til et skrift, postskript.