Apoprotein, proteindelen av et protein som i sin biologisk aktive form har bundet til seg en lavmolekylær organisk forbindelse (prostetisk gruppe).