Apogami, en form for ukjønnet formering, se apomixis.