Et oppsvulmet parti ved basis av kapselen hos moser.