Aplitt, lys, finkornet granittisk gangbergart med sukkerkornet mikrostruktur. Den består av kalifeltspat og kvarts; mørke mineraler mangler som oftest.