Aplanospore, en ubevegelig spore som tjener den ukjønnete formeringen hos enkelte alger.