Apeørn, fugleart i haukefamilien. En sjelden ørn som forekommer utelukkende på Filippinene. En av verdens kraftigste rovfugler. Truet av utryddelse pga. skogrydding, jakt og fangst. Totalbestanden teller trolig kun et par hundre individer.