I skytesport betyr anvisning måten man viser skuddenes verdi og treffpunkt på. Tradisjonelt har man vist dette med en anviserspak som ble strukket opp foran skyteskiven. Siden 1990-tallet er den manuelle anvisningen gradvis avløst av systemer med elektroniske skiver og anvisning. Prosjektilets treffpunkt i skiven blir registrert ved hjelp av krysspeiling med små mikrofoner eller med laserstråler. Treffpunkt og skuddverdi blir vist på en monitor ved den enkelte skytteren.