Anvendt vitenskap, bruk av teoretisk vitenskap til praktiske formål. Se de enkelte disipliner.