Antispinn, sikkerhetsutstyr i bil, et elektromekanisk system, som overvåker hjulenes rotasjon i forhold til bilenes hastighet og regulerer motorkraft og bremser slik at hjulene ikke spinner.