Antisatellitt-våpen, også kalt asat-våpen, våpensystemer for ødeleggelse av satellitter i bane. Kan være basert på bruk av styrte missiler eller andre satellitter. USA har eksperimentert med flere systemer (bl.a. flybaserte missiler), og er (2004) i gang med studier av flere typer, f.eks. bakkebaserte. Sovjetunionen hadde trolig et operativt anti-satellitt våpen (bakkebaserte missiler) så vidt tidlig som i 1971.